Missie en visie

Geloof, enthousiasme en vertrouwen. Onze visie en missie in een notendop. Geloof in innovatie, enthousiasme bij het verwezenlijken van een product en vertrouwen in een goede relatie met onze klant en partners.

Deze drie kernbegrippen staan centraal in onze organisatie.

Nedservices is ervan overtuigd dat door middel van communicatie zinvolle projecten en initiatieven mogelijk zijn en dat met behulp communicatie mensen meer waardering voor elkaar kunnen krijgen. Dit positivisme willen wij graag gepaard laten gaan met een goede kwaliteit van onze producten en een stevige portie Friese nuchterheid. Wanneer u als klant zaken doet met Nedservices dan weet u tenminste waar u aan toe bent. Samen met u hopen wij daarom ook onze visie te kunnen uitdragen!