Disclaimer

Geen aansprakelijkheid

Nedservices besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Nedservices is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. U kunt uw eventuele opmerkingen bij ons kenbaar maken door ons contactformulier in te vullen.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten berusten bij Nedservices, bij zijn leveranciers en partners. Informatie van de site (onder meer tekst, presentaties. illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Nedservices. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyrights van de leveranciers vallen.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, slogans en logo’s die worden getoond op de site zijn, tenzij anders is aangegeven, geregistreerde en niet geregistreerde merken van Nedservices of van leveranciers en partners van Nedervices.